Syllabus

Download Syllabus
B. Tech. Mechanical Engineering (2022-2023) Download File | PDF | 1.8 MB |
B.Tech. Mechanical Engineering I Year(2020-21) Download File | PDF | 699KB |
B.Tech. Mechanical Engineering II Year(2020-2021) Download File | PDF | 636KB |
B.Tech. Mechanical Engineering III Year(2020-2021) Download File | PDF | 406KB |
B.Tech. Mechanical Engineering IV Year(2020-2021) Download File  | PDF | 254 KB |
B. Tech. Mechanical Engineering (2021-2022)

Download File | PDF | 902.28KB | 
M.E. (CAD,CAM & CAE) Download File | PDF | 324KB |
M. Tech. Mechanical Engineering Design (Session 2021-22) Syllabus & Scheme Download File.PDF.555.58KB
M.Tech Mechanical Engineering Design Download File | PDF | 584KB |
M.Tech Thermal Engineering Download File | PDF | 422KB |
B.E. Mechanical (Old Syllabus) Download File | PDF | 765KB |